Voedselbanklogo-def

Op locatie Gilbert van  Schoonbekestraat  75 te Veenendaal biedt Stichting Voedselbank Veenendaal noodhulp door mensen onder de armoedegrens de mogelijkheid te geven wekelijks boodschappen te doen in onze Voedselbank Winkel. Het voedsel wordt gedurende de week opgehaald bij winkels, bedrijven, distributiecentra en inzamellocaties zoals kerken en scholen in de regio en opgeslagen op de voedselbank. Om gebruik te maken van de voedselnoodhulp is een voedselbankpas nodig. Om vast te stellen of cliënten aan de toelatingscriteria voldoen worden zij in samenwerking met Schuldhulpmaatjes financieel gescreend. Dit gebeurt zowel direct na aanmelding, tijdens de intake als ieder halfjaar bij een  herintake. Er werken in totaal gemiddeld zo’n 80 vrijwilligers bij de voedselbank.

Hier vindt u de Facebook pagina van Voedselbank Veenendaal.
Hier vindt u de website van Voedselbank Veenendaal.