Vanuit locatie Gilbert van Schoonbekestraat  75 te Veenendaal;

Wekelijks maakt de soepfiets vanuit onze locatie een rondje door Veenendaal om op gezette tijden en plaatsen dak- en thuislozen te ontmoeten en te voorzien van soep en brood. Naar behoefte en afhankelijk van het seizoen kan ook warme kleding of dekens worden verstrekt. De doelgroep binnen Veenendaal varieert tussen de 10 tot 20 dak- en thuislozen. Het aanbieden van deze  basale behoeftes geeft de vrijwilligers de mogelijkheid met zorg mijdende en hulpbehoevende mensen in contact te komen. Niet iedereen die soep komt halen is dak en/of thuisloos. Sommigen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en kunnen een kom soep en wat aandacht goed gebruiken. Als er contact is ontstaan wordt geprobeerd  het vertrouwen te winnen en mensen te stimuleren het straatleven te verruilen voor een passende woonplek met ondersteuning. De soepfiets heeft daarmee een belangrijke signaleringsfunctie met betrekking tot  zorgmijdende  hulpbehoevenden. Er is iemand die zich bekommert om de mensen die op straat leven. Hierdoor kan sociale uitsluiting worden verminderd en mogelijke overlast en het gevoel van onbehagen en onveiligheid bij buurtbewoners worden beperkt. Er werken in totaal gemiddeld zo’n 10 vrijwilligers voor de soepfiets. 

Hier vindt u de Facebook pagina van Soepfiets Veenendaal.