Beheer en administratie
Stichting Missie0318 onderhoudt een betaalrekening bij de lokale ABN AMRO bank. In principe wordt er geen ‘kas’ gehouden. Betalingen van facturen, maar ook declaraties van vrijwilligers (na het invullen van een declaratieformulier) worden per bank uitbetaald.

De penningmeester maakt voor het bestuur van Missie0318 regelmatig een overzicht van de stand van zaken. Het financiële jaarverslag van Stichting Missie0318 wordt binnen vier maanden na afloop van het boek- en kalenderjaar opgemaakt. De begroting voor een nieuw jaar wordt elk najaar door het bestuur opgesteld.

ANBI erkenning
Een ANBI- status is afgegeven. Dit betekent dat donaties en giften voor de gever fiscaal aftrekbaar zijn, omdat we een door de Belastingdienst erkende charitatieve instelling zijn.

Giften – Sponsoring
Missie0318 is afhankelijk van giften en sponsoring. Over giften en sponsoring zal jaarlijks verantwoording worden afgelegd in het jaarverslag van Stichting Missie0318.

Bestuursfuncties en taken
Het bestuur bestaat uit een statutair voorgeschreven aantal leden, van wie in elk geval de voorzitter, de penningmeester en de secretaris zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Hier vindt u de ANBI publicaties

JaarverslagMissie0318-2016

JaarverslagMissie0318-2017

JaarverslagMissie0318-2018

JaarverslagMissie0318-2019

JaarverslagMISSIE0318-2020

JaarverslagMISSIE0318-2021

JaarverslagMissie0318-2022

Publicatie-ANBI-missie0318 beleidsplan

Missie0318 Veenendaal – Beleidsplan 2021-2024