Missie0318 voor Oekraïne!

We bouwen onze noodhulp af…

 

De pijn voor Oekraïne kunnen we niet wegnemen. Wel hebben we afgelopen weken voedsel en kleding mogen bieden aan circa 100 vluchtelingen die hun toevlucht hebben gevonden bij particulieren uit Veenendaal en Renswoude.

 

Vanaf 22 april hoeven we geen Oekraïense vluchtelingen meer van noodhulp te voorzien omdat zij dan via de gemeente gebruik kunnen maken van een ruimhartige leefgeldregeling. Omdat de overbruggingsregeling per gemeente verschilt hebben we in overleg met gemeenten, Schuldhulpmaatje en coördinatoren onderstaand afbouwscenario vastgesteld:

De leefgeldregeling en tijdelijke overbruggingsregelingen per gemeente gelden voor Oekraïense vluchtelingen uit particuliere en gemeentelijke opvang.

 

Voor alle nieuwe Oekraïense vluchtelingen die via particuliere of gemeentelijke opvang in Renswoude of Veenendaal verblijven, is nog de mogelijkheid om gebruik te maken van kledingnoodhulp. Aanvragen hiervoor verlopen via info@voedselbankveenendaal.nl. Clientcoördinatoren en onze kledingbank verzorgen check en registratie en stemmen af dat klant op apart dagdeel naar Kledingbank kan komen. We zijn dankbaar dat we deze hulp voor een bredere doelgroep toegankelijk kunnen maken! Tegelijkertijd realiseren we hoe dankbaar we mogen zijn dat we ook de mogelijkheid hebben om dit samen te kunnen doen.

 

Tot slot namens het bestuur heel, héél veel dank aan alle vrijwilligers die afgelopen periode meer dan een extra stapje hebben gezet om de tijdelijke noodhulp waar te maken. Ook veel waardering voor de samenwerking met Schuldhulpmaatjes en met Gemeenten Veenendaal en Renswoude

 

Gezegende Paasdagen! Groet van Gert Willemsen (voorzitter Missie0318)