Missie0318

Stichting Missie0318 richt zich op het bieden van praktische hulp aan inwoners van Veenendaal, waarvoor geen standaard hulp beschikbaar of toereikend is.

Sinds eind 2013 verleent Stichting Missie0318 noodhulp via een voedsel- en kledingbank aan mensen die onder de armoedegrens leven. In juni 2016  is de Soepfiets van start gegaan waarmee wij dak- en thuislozen proberen te bereiken met een kop soep, een broodje en een praatje. Begin 2017 zijn we gestart met een nieuw initiatief: Stadsakkers, een eigen moestuin voor de voedselbank.

Onze hulpverlening omvat de volgende onderdelen:

Stichting Missie 0318 is ANBI goedgekeurde stichting.