Missie0318

Stichting Missie0318 richt zich op het bieden van praktische hulp aan inwoners van Veenendaal, waarvoor geen standaard hulp beschikbaar of toereikend is.

Wij verlenen sinds eind 2013 noodhulp via een voedsel- en kledingbank aan mensen die onder de armoedegrens leven. Ook proberen we sinds juni 2016 dak- en thuislozen met de Soepfiets te bereiken met een soepje, broodje en een praatje. Begin 2017 zijn we ook een nieuw initiatief gestart met Stadsakkers, een eigen moestuin voor de voedselbank.

Onze hulpverlening samengevat:

  • Voedselbank op locatie Gilbert van Schoonbekestraat 75 te Veenendaal: biedt via aparte Stichting onder de naam Voedselbank Veenendaal voedselnoodhulp door het wekelijks uitdelen van zo’n 200-220 voedselpakketten. Het voedsel wordt gedurende de week opgehaald bij winkels, bedrijven, distributiecentra en inzamellocaties zoals kerken en scholen in de regio en opgeslagen op de voedselbank. Om gebruik te maken van de voedselnoodhulp is een voedselbankpas nodig. Om vast te stellen of cliënten aan de toelatingscriteria voldoen worden zij i.s.m. Schuldhulpmaatjes financieel gescreend. Dit gebeurt zowel direct na aanmelding tijdens de intake als ieder halfjaar bij een herintake. Er werken in totaal gemiddeld zo’n 80 vrijwilligers op de voedselbank.
  • Kledingbank op locatie Gilbert van Schoonbekestraat 75 te Veenendaal: biedt kledingnoodhulp door het wekelijks uitdelen van kleding met een maximum van zo’n 15 kledingstukken per persoon per seizoen. De kledingbank is 2 maal per week geopend voor haar gemiddeld zo’n 600 cliënten, zodat passende kleding kan worden uitgezocht. De kleding wordt gedurende de week gedoneerd door particulieren, winkels en inzamelacties. Om gebruik te maken van de kledingnoodhulp is een voedselbankpas nodig. Er werken in totaal gemiddeld zo’n 35 vrijwilligers op de kledingbank.
  • Soepfiets vanuit locatie Gilbert van Schoonbekestraat 75 te Veenendaal: wekelijks maakt de soepfiets vanuit onze locatie een rondje door Veenendaal om op gezette tijden en plaatsen dak- en thuislozen te ontmoeten en te voorzien van soep en brood. Naar behoefte en afhankelijk van het seizoen kan ook warme kleding of dekens worden verstrekt. De doelgroep binnen Veenendaal varieert tussen de 10 tot 20 dak- en thuislozen. Het aanbieden van deze basale behoeftes geeft de vrijwilligers de mogelijkheid met zorg mijdende en hulpbehoevende mensen in contact te komen. Niet iedereen die soep komt halen is dak- en/of thuisloos. Sommigen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en kunnen een kom soep en wat aandacht goed gebruiken. Als er contact is ontstaan wordt geprobeerd het vertrouwen te winnen en mensen te stimuleren het straatleven te verruilen voor een passende woonplek met ondersteuning. De soepfiets heeft daarmee een belangrijke signaleringsfunctie met betrekking tot zorgmijdende hulpbehoevenden. Er is iemand die zich bekommert om de mensen die op straat leven. Hierdoor kan sociale uitsluiting worden verminderd en mogelijke overlast en het gevoel van onbehagen en onveiligheid bij buurtbewoners worden beperkt. Er werken in totaal gemiddeld zo’n 10 vrijwilligers voor de soepfiets.
  • Stadsakkers op perceel links naast Dragonderweg nr 16a (links naast huisnr. 16) te Veenendaal: een moestuin voor de voedselbank, zodat gezonde voedselpakketten kunnen worden verstrekt. Op een van de Gemeente Veenendaal gepacht perceel (3 ha) wordt verse groente verbouwd ten behoeve van de voedselbank. Tegelijkertijd ook een werkplek van ontmoeting en zingeving voor een veelkleurig gezelschap uit onze buurten. In bijzonder een plek voor en door mensen die in onze samenleving misschien niet altijd als vanzelfsprekend hun (werk)plek vinden. Er werken in totaal gemiddeld zo’n 50 vrijwilligers op stadsakkers. Dit kan in het hoogseizoen oplopen qua veldwerkers