Voedsel

Missie0318 streeft er allereerst naar in de loop van 2013 te starten met doel 1: het uitdelen van voedsel en doel 2: het uitdelen van kleding. Hierbij zal Missie0318 nauw samenwerken met Schuldhulpmaatje Veenendaal en er wordt tevens al samengewerkt met andere kerkgenootschappen binnen Veenendaal. Stichting Missie0318 is afhankelijk van sponsoring en giften.

Doel: een overschot aan voedsel nuttig gebruiken en geven aan mensen die het hard nodig hebben.

Doelgroep: Mensen die in financiële problemen zijn geraakt en daardoor gedurende een korte of langere tijd niet zelfstandig in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien.

Aanmelding Deelnemer: Deelnemers melden zich aan via Stichting Missie0318, of via de coördinator van Schuldhulpmaatje Veenendaal. De eerste levensbehoefte wordt onder andere getoetst aan de criteria voor de vastgestelde normering door de landelijke voedselbank. Deze toetsing zal in principe gedaan worden door Schuldhulpmaatje Veenendaal. Hulp wordt in principe geboden voor een periode van maximaal 6 maanden. Tijdens de toegekende periode zal de (financiële) situatie van de deelnemers gevolgd worden door Schuldhulpmaatje Veenendaal.

Hulp aan deelnemer:  Elke deelnemer krijgt één maal per week een voedselpakket. Wij zien de voedseluitgifte als noodhulp, vandaar de periode van maximaal 6 maanden. In deze periode zal de deelnemer worden geholpen zijn financiële situatie op orde te brengen en als dat nodig is worden doorverwezen naar andere hulp. Dit gebeurt door Schuldhulpmaatje Veenendaal, zodat de professionaliteit gewaarborgd is.

Werven van voedsel / bevoorrading voedseluitgifte: Een vrijwilliger vanuit het kernteam van Missie0318 zorgt voor het leggen van contacten met winkeliers, sponsoren en bedrijven. Het kernteam Missie0318 draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werving. Hiermee willen we genoeg voedsel/sponsoring binnenhalen om alle deelnemers van een volwaardig voedselpakket te kunnen voorzien. Daarnaast willen we fondsen werven voor het dekken van de overige kosten. Ook onderzoeken we hoe de Gemeente Veenendaal ons hierin kan ondersteunen (bijvoorbeeld subsidie, verzekeringen of praktische zaken als bestelbussen, koelcel e.d.).

Werven / aanstellen vrijwilligers: Vrijwilligers worden geworven en begeleid door Missie0318, waarbij er inmiddels al samenwerking is met andere kerkgenootschappen. Missie0318 wil graag verdere samenwerking zoeken en beogen met andere gemeenschappen en kerkgenootschappen in Veenendaal.

Samenwerking: Missie0318 wil zoveel mogelijk aansluiten bij, en samenwerken met, bestaande initiatieven en stichtingen in Veenendaal. Wij willen niet zelf het wiel uitvinden en niet op de stoel van de professionele hulpverlening gaan zitten, maar een onderdeel van dit netwerk vormen.