Kleding

Missie0318 streeft er allereerst naar in de loop van 2013 te starten met doel 2: het uitdelen van kleding. Hierbij zal Missie0318 nauw samenwerken met Schuldhulpmaatje Veenendaal en er wordt tevens al samengewerkt met andere kerkgenootschappen binnen Veenendaal. Stichting Missie0318 is afhankelijk van sponsoring en giften.

Doel: een overschot aan kleding nuttig gebruiken en geven aan mensen die het hard nodig hebben.

Doelgroep: Mensen die in financiële problemen zijn geraakt en daardoor gedurende een korte of langere tijd niet zelfstandig in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien.

Aanmelding Deelnemer:
• Om kosteloos kleding uit te zoeken bij de Kledinguitgifte Missie0318, is een pas van voedseluitgifte Missie0318 nodig óf een doorverwijzing van een hulpverlener. Bijvoorbeeld een arts of wijkverpleegkundige, maar ook kerken, moskeeën, de school van de kinderen en gemeentelijke instellingen kunnen doorverwijzen op hun eigen briefpapier. In de doorverwijzing moeten de volgende gegevens staan:
• Naam en adres van de organisatie
• Datum
• Naam cliënt
• Woonplaats cliënt
• Aantal leden van het huishouden waarvoor kleding nodig is
• Naam en handtekening van de doorverwijzer
• Bij een onveranderde financiële situatie kan per seizoen kleding uit worden gezocht, dit geldt voor het hele gezin. Wanneer de pas van voedseluitgifte Missie0318 of een schriftelijke doorverwijzing en een legitimatiebewijs kan worden getoond, is dit voldoende.
• Kledingbank Missie0318 is (vooralsnog) uitsluitend op afspraak geopend. In de toekomst zullen er vaste openingstijden gehanteerd worden. Tijdens het bezoek kan er kleding uitgezocht worden, waarbij vrijwilligers ter ondersteuning aanwezig zijn. Alle bezoekers worden geacht zich aan de huisregels te houden;
• Het is de bedoeling dat de deelnemer zelf zorgt voor een doorverwijzingbrief. Deze dient te worden meegenomen bij een bezoek aan Kledingbank Missie0318.
• Kledingbank Missie0318 accepteert onder andere de volgende hulpverleners en instanties als doorverwijzers:
o Schuldhulpverlening;
o Gehandicaptenplatform;
o Kerkgenootschap;
o Wijkzorg;
o Thuiszorg;
o maatschappelijk werk;
o schooldirectie;
o Riagg;
o Psychologen;
o Vluchtelingenwerk;
o Consultatiebureau;
o sociale dienst;
o seniorenplatform

Brengen van kleding: Voor het aanbod aan kleding en schoenen is Kledinguitgifte Missie0318 geheel afhankelijk van het aanbod van particulieren en winkels. Kledinguitgifte Missie 0318 is alleen op zoek naar kleding die men zelf nog zou willen dragen. Kleding dient dan ook schoon en heel afgeleverd te worden.

Werven / aanstellen vrijwilligers: Vrijwilligers worden geworven en begeleid door Missie0318, waarbij er inmiddels al samenwerking is met andere kerkgenootschappen. Missie0318 wil graag verdere samenwerking zoeken en beogen met andere gemeenschappen en kerkgenootschappen in Veenendaal.

Samenwerking: Missie0318 wil zoveel mogelijk aansluiten bij, en samenwerken met, bestaande initiatieven en stichtingen in Veenendaal. Wij willen niet zelf het wiel uitvinden en niet op de stoel van de professionele hulpverlening gaan zitten, maar een onderdeel van dit netwerk vormen.