Stichting Missie0318

Stichting Missie0318 richt zich op het bieden van praktische hulp aan inwoners van Veenendaal, waarvoor geen standaard hulp beschikbaar of toereikend is.

Stichting Missie0318 wil o.a. Matteüs 25 : 35 en 36 letterlijk in praktijk te brengen. Dit wil zij doen door o.a. eten en kleding uit te delen aan mensen in nood, een plaats in te richten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en steun bij elkaar kunnen vinden, erop uittrekken om hen die ziek of eenzaam zijn te bezoeken en van onderdak te voorzien en hen die gevangen zitten bemoedigen.

Stichting Missie0318 is een interkerkelijke stichting die de samenwerking zoekt met bestaande initiatieven en organisaties die aansluiten bij de doelstelling.

Stichting Missie0318 is opgericht vanuit een initiatief van Stichting Mozaiek0318.

Stichting Missie0318 wil verdere initiatieven ontwikkelen om de minder bedeelde inwoners van Veenendaal te steunen op wat voor manier dan ook.

Stichting Missie0318 streeft er allereerst naar in de loop van 2013 te starten met het uitdelen van voedsel en het uitdelen van kleding. Hierbij zal stichting Missie0318 nauw samenwerken met Schuldhulpmaatje Veenendaal en er wordt tevens al samengewerkt met andere kerkgenootschappen binnen Veenendaal. Stichting Missie0318 is afhankelijk van sponsoring en giften.

Klik hier en lees meer!